TEKNOLOGIER DATA MINING OCH BUSINESS INTELLIGENCE

Antalet Data Mining och Business Intelligence verktyg har ökat markant de senaste åren. AI-eran ligger fortfarande framför oss, men fler och fler kunder inser behovet av att kunna sålla ut information från utbredda, ostrukturerade och ordrika Internet källor.

Med hjälp av våra medarbetares sakkunniga från bl.a. Belgrads universitet kan vi tillämpa de senaste maskinlärningsmetoderna för att komma åt informationen vi vill åt ur de enorma mängder data våra spindlar samlar. Vi utför data klustring och klassificering. Vi använder mönsterigenkännande tekniker, neurala nätverk, regression och andra matematiska modeller. Allt detta offshore.

Et annat växande IT-områdes om innehåller Data Mining som integrerad del, är Business Intelligence. Den används som stöd vid beslutsfattande, rapportering och analytisk bearbetning. Förställ er följande användarscenario: 1) Flytta din transaktionsdatabas till ditt datalager.
2) Lägg dina samlade affärsdata i en OALP kub, och gör ADHOC förfrågningar för att understödja dina affärsbeslut.
3) Istället för att göra förfrågningar från din stationära dator, kan du göra det från din mobil genom röstigenkänning.

Vår mission

Kostnadseffektivitet
Använda de senaste och bästa teknologierna Fokus på kommunikation och erfarenhet av kommunikation i en outsourcad miljö Utveckling i en kreativ miljö