SÖKMOTORER Vi utvecklar skräddarsydda sökmotorer för ”Spindling” av Webbsidor på Internet

Internet består av många dåligt strukturerade Webbsidor med överflödig information, som inte kan verifieras. För att kunna extrahera informationen från sådana källor använder vi olika statistiska, matematiska och intuitiva metoder. Det finns inte en enda lösning. Istället skapar vi en mängd inter-relaterade, synkroniserade appar för att processa informationen steg för steg. Vår offshore expertis och samlade outsourcade erfarenhet inom området leder till garanterade resultat och nöjda kunder.

Arbetet består av att:

  • Bygga adaptiva Webrobotar, spindlar och texttolkare, textutvining och analys med hjälp av mönsterigenkännande algoritmer
  • Börsdatarensning, -utvärdering och integrering; Vi har erfarenhet av att länka ihop finansiella Backoffice ERP system med stora dataleverantörer som Reuters och Bloomberg. Vi kan spindla och extrahera ekonomisk information från vilken källa som helst och även tolka och spindla siter som innehåller börsuppgifter.
  • Kommersiell informationssökning, produktsökning, matchning och prisjämförelsetjänster; Integrera dataflöden från e-handelsbutiker.
  • Textanalys för marknadsföring och statistiska ändamål, informationsutdrag från forum, bloggar, annonssidor osv.

Vår mission

Kostnadseffektivitet
Använda de senaste och bästa teknologierna Fokus på kommunikation och erfarenhet av kommunikation i en outsourcad miljö Utveckling i en kreativ miljö